För mer information och anmälan

Välkommen till Hyperuser

Hyperuser är en community för Hypergenes kunder; en portal och nätverk för kunder där de har tillgång till information, dialog med varandra och Hypergene samt möjlighet att påverka produktens utveckling. Syftet med Hyperuser är att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och Hypergene, att vara en plattform och nätverk för att gemensamt påverka utvecklingen av Hypergene samt att öka medlemmarnas kunskaper om Hypergene och dess användningsområde. Välkommen!

 

Nyheter

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar kontakta gärna Anna Modig på tel 040-661 10 00 eller hyperuser@hypergene.se

www.hypergene.se