To log in, please enable your browser cookies and then click retry.

Välkommen till Hyperuser - Hypergenes kundcommunity!

Hyperuser är ett community för Hypergenes kunder - ett nätverk och en portal där du har möjlighet anmäla dig till utbildningar, användardagar och webinars, hitta produktdokumentation, titta på genomförda webinars i efterhand och att påverka produktens utveckling. Syftet med Hyperuser är att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och Hypergene, att vara en plattform för att gemensamt påverka utvecklingen av Hypergene samt att öka medlemmarnas kunskaper om Hypergene och dess användningsområden.

Logga in